Evaluatie en kwaliteitszorg

Bewaken kwaliteit onderwijs   

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken zijn er verschillende commissies op opleidings- en faculteitsniveau met daarin zowel docenten als studenten.  

Opleidings(advies)commissie Farmacie

De opleidingscommissie (OC) Farmacie geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de Board of Studies (BoS) van de master Farmacie. Deze OC vormt een ‘personele unie’ met de opleidingsadviescommissie (OAC) van de bacheloropleiding Farmacie. Dit betekent dat er overlap zit in de personele samenstelling, maar dat het nog steeds aparte adviesorganen zijn.  

De OC en OAC vergaderen elke 6 weken gezamenlijk. 

Taken OC Farmacie 

De OC Farmacie adviseert net als de andere OC’s de Board of Studies (BoS) over de Onderwijs- en Examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld door de evaluatie van cursussen), stelt knelpunten aan de orde en adviseert gevraagd en ongevraagd docenten, bestuursorganen en andere derden over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

De OC Farmacie en OAC Farmacie (bachelor) vergaderen elke 6 weken gezamenlijk.   

Samenstelling OC Farmacie

Denk mee & contact

De OC betrekt graag de visie van anderen, waaronder natuurlijk studenten. De cursusevaluaties en andere evaluaties van studenten, waaronder de nationale studenten enquête, zijn belangrijke bronnen.

Maar het liefste hebben we direct contact! Mail ons daarom als je vragen, klachten en/of ideeën hebt of de notulen van voorgaande vergaderingen wil opvragen: oac.pharm@uu.nl