Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom toetsing. De commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt voor het verkrijgen van het diploma.

Contactinformatie

Correspondentie over zaken die de examencommissie betreffen, kun je richten aan de ambtelijk secretaris van de Examencommissie:

Samenstelling examencommissie master Farmacie

  • Dr. E.E. (Ed) Moret, voorzitter
  • Drs. I.M.M. (Ivonne) Gorissen
  • Dr. B.M.A. (Diane) van Wieren-de Wijer
  • Dr. A. (Adrianne) Faber, extern lid 
  • Dr. A.H. (Anita) van Oyen, ambtelijk secretaris
  • J.M. (Jolanda) van den Dries, MSc., studieadviseur, adviserend lid
  • Dr. M. (Mirjam) Hempenius