Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom toetsing. De commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt voor het verkrijgen van het diploma.

Toestemming examencommissie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is de examencommissie van de master Farmacie.

Contactinformatie

Overige correspondentie over zaken die de examencommissie betreffen, kun je richten aan de ambtelijk secretaris van de Examencommissie:

Samenstelling examencommissie master Farmacie

  • Dr. E.E. (Ed) Moret, voorzitter
  • Drs. I.M.M. (Ivonne) Gorissen
  • Dr. B.M.A. (Diane) van Wieren-de Wijer
  • Dr. A. (Adrianne) Faber, extern lid 
  • Dr. A.H. (Anita) van Oyen, ambtelijk secretaris
  • J.M. (Jolanda) van den Dries, MSc., studieadviseur, adviserend lid
  • Dr. M. (Mirjam) Hempenius