Let op: deze informatie is alleen van toepassing op studenten die voor september 2016 zijn gestart met de master Farmacie

Stages master Farmacie

In het masterprogramma Farmacie volg je op verschillende momenten uiteenlopende stages. Binnen de Europese Unie geldt dat voor het verkrijgen van het diploma van apotheker 26 weken praktijkstage moeten worden gevolgd. Alle stages moeten worden afgerond met een voldoende resultaat, beoordeeld door stagedocenten. 

Terugkomdagen

Tijdens verschillende stages zijn terugkomdagen op de universiteit ingeroosterd. Op die momenten wissel je met andere studenten, onder begeleiding van praktijkdocenten van het stageteam, ervaringen uit om zo te leren van elkaar.

Let op: deze informatie is alleen van toepassing op studenten die voor september 2016 zijn gestart met de master Farmacie

In je derde jaar doe je drie verschillende stages. Je volgt een basisstage in de openbare apotheek én de basisstage in de ziekenhuisapotheek. De basisstages duren ieder vijf weken. Op één van deze basisstages volgt een verdiepingsstage van vijf weken. De resterende vijf weken besteed je aan een keuzestage. Deze kan je volgen in een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek, of bij een farmaceutische industrie of andere farmaceutische instelling, in Nederland of in het buitenland. 

Blokboek voor de basisstage, verdiepingsstage en keuzestage

Het actuele* blokboek voor de basis-, verdiepings- en de keuzestage bestaat uit diverse delen en is alleen digitaal beschikbaar (via onderstaande links). Zie ook de uitleg over het volgen van een stage in de openbare apotheek in deze video.

Let op: Voor het downloaden van formulieren is inloggen met soliscom\solis-id vereist. Daarna inloggen in Word met studentnummer@soliscom.uu.nl. Let op dat er geen pop-upblocker actief is. Word-documenten zijn ook beschikbaar via Blackboard.

Deel 1 – Algemene informatie

 1. Stageregeling en organisatie
 2. Randvoorwaarde goede stage
 3. Opleidingsmethodiek tijdens de stages
 4. Eindbeoordeling
 5. Contactgegevens UPPER-Stagebureau

Deel 2 – Stage Ziekenhuisfarmacie

1. Ziekenhuisapotheker: taakgebieden en competenties
2. Leerdoelen stage ziekenhuisfarmacie
3. Kenmerkende professionele activiteiten - ziekenhuisfarmacie

Deel 3 – Stage Openbare farmacie ​

1. Openbaar apotheker: taakgebieden en competenties
2. Leerdoelen stage openbare farmacie
3. Kenmerkende professionele activiteiten - openbare farmacie

Deel 4 - Vervangende stage openbare farmacie (FA-684)

Openbaar apotheker: taakgebieden en competenties
Leerdoelen vervangende stage openbare farmacie
Kenmerkende professionele activiteiten - openbare farmacie

Blokboek - Keuzestage farmacie (FA-683)

* De inhoud van het blokboek wordt indien nodig aangepast. Voor de stage geldt dat alleen de actuele versie van het blokboek ten tijde van de gevolgde stage van toepassing is.

Upper-Stagebureau

Het UPPER-Stagebureau van het departement Farmaceutische Wetenschappen organiseert de praktijkstages die onderdeel zijn van de apothekersopleiding. De studenten worden via het UPPER-Stagebureau geplaatst in openbare en ziekenhuisapotheken en, in het geval van keuzestages, ook bij overige instellingen waar apothekers werkzaam zijn.

Aanmelden als stage-apotheek

Wilt u uw apotheek aanmelden als stageplaats, meld u dan aan bij het UPPER-Stagebureau

UPStage is het online stageboekingssysteem van UPPER. Studenten en stagebegeleiders kunnen daar informatie vinden en geven over stageplaatsen. Het UPPER-Stagebureau registreert daar de informatie over plaatsing en afronding van de stages per student.

Studenten kunnen in UPstage:

 • informatie vinden over stageplaatsen voor de kennismakings-, basis-, verdiepings- en keuzestages
 • zien welke stageplaatsen in een bepaalde periode beschikbaar zijn
 • hun voorkeuren voor een stageplaats aangeven en wijzigen
 • de voortgang van de beoordeling van hun stagedossiers volgen.

Stagebegeleiders kunnen in UPStage:

 • informatie vinden over de stages die in hun apotheek hebben plaatsgevonden, nu plaatsvinden en gepland zijn
 • doorgeven wanneer hun apotheek niet beschikbaar is voor het begeleiden van een stage
 • zelf de gegevens over hun stage-instelling up-to-date houden

Handleidingen voor het gebruik van UPStage

Informatie en instructies voor het gebruik voor studenten en stageverleners zijn te vinden via onderstaande links:

Stagebank Career Services

Je kunt kijken of er interessante stages staan in het stageoverzicht van Career Services. Bedrijven en organisaties plaatsen hierin hun stages en afstudeeropdrachten die geschikt zijn voor studenten van diverse opleidingen.

Deze stages kun je niet binnen je opleiding (curriculum) volgen. Je kunt er wel extra werkervaring mee opdoen en je netwerk mee uitbreiden.