Het studiepunt controleert eens per maand of je al je studieresultaten hebt behaald, als je examenprogramma in Osiris volledig afgerond, dan krijg je bericht van het Studiepunt dat je examendossier wordt voorgelegd aan de examencommissie. Heb je aan alle voorwaarden voldaan dan wordt je examen goedgekeurd en je examendatum vastgesteld door de examencommissie. LET OP: de examendatum is niet de datum van de diplomauitreiking.

Controle data

Het studiepunt controleert rond de 15e van elke maand welke studenten het examenprogramma volgens het Osiris-studievoortgangsoverzicht volledig hebben afgerond.

Voorbeeld: als je wilt afstuderen in augustus, zorg er dan voor dat je resultaten in Osiris voor 15 augustus compleet zijn. Nadat je examendossier akkoord is bevonden door de examencommissie kun je je inschrijving voor de opleiding aan de Universiteit Utrecht dan beëindigen per 1 september.

Alles compleet                                 

Het studiepunt controleert halverwege iedere maand je behaalde aantal studiepunten. Controleer ook zelf, tijdig en regelmatig, of je Osiris dossieroverzicht correct is. Is dit niet het geval, stuur dan een bericht naar het studiepunt met een korte toelichting o.v.v. je studienummer en opleiding. Een examendossier dat niet compleet is wordt niet in behandeling genomen door de examencommissie en leidt tot uitstel van je examen. Dit leidt dus ook tot betaling van een extra maand collegegeld!

Uitstel van afstuderen

Wil je je examen uitstellen? Lees meer op de pagina afstuderen uitstellen.

De data van de bachelordiplomauitreikingen van Bèta

opleiding

data in 2017-2018

Biologie woensdag 20 september 2017,  15.30-
  donderdag 29 maart 2018, 16.00 - 19.00
  donderdag 11 oktober 2018, 15.30 -
Biologie - MLS maandag 9 oktober 2017, 16.00 - 18.00
Biologie - MLS dinsdag 20 maart 2018, 16.00 - 18.00
College of Pharmaceutical Sciences (CPS) donderdag 24 augustus 2017, 12.00-17.00
Farmacie 26 en 27 september 2017, 11.00 - 15.00
  donderdag 18 januari 2018, 11.00 - 15.00
  donderdag 17 mei 2018, 11.00 - 15.00
  26 en 27 september 2018, 11.00 - 15.00
Informatica & Informatiekunde donderdag 7 september 2017, 13.00-19.00
  dinsdag 21 november 2017, 12.00-18.00
  woensdag 10 januari 2018, 12.00 - 18.00
  woensdag 14 maart 2018, 12.00 - 18.00
  woensdag 13 juni 2018, 09.00 - 15.00
  maandag 17 september 2018, 11.00 - 18.00
  woensdag 21 november 2018, 11.00 - 18.00
Natuur- en sterrenkunde woensdag 6 september 2017, 09.00-15.00
  dinsdag 3 oktober 2017, 15.30 - 1830
  vrijdag 1 december 2017, 10.00 - 14.00
  maandag 19 maart 2018, 15.00 - 18.00
  vrijdag 8 juni 2018, 10.00 - 14.30
  donderdag 6 september 2018, 09.00-15.00
  maandag 22 oktober 2018, 14.30 - 18.30
Scheikunde woensdag 15 november 2017, 12.00-15.00
  woensdag 21 maart 2018, 11.00 - 15.00
  donderdag 22 november 2018, 15.30 - 19.30
Scheikunde - MLS maandag 9 oktober 2017, 16.00 - 18.00
Scheikunde - MLS dinsdag 20 maart 2018, 16.00 - 18.00
Wiskunde & Wiskunde en toepassingen woensdag 4 oktober 2017, 09.30-13.30
  woensdag 06 december 2017, 14.00-17.00
  maandag 19 maart 2018, 10.00 - 14.00
  Woensdag 12 september 2018, 10.00 - 16.00
  maandag 10 december 2018, 10.00 - 14.00 (Onder voorbehoud van voldoende deelnemers)

 

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables (voorheen GPA, Grade Point Average), hierdoor kunnen Utrechtse bachelor- en masterstudenten zich gemakkelijker kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s, beursaanvragen of sollicitatieprocedures. Zie voor meer informatie de pagina Grading Tables.

Of jij voldoet aan de eisen om cum laude af te studeren kun je vinden in de OER.

Schrijf je pas uit na bevestiging van je examendatum !

Als je examen akkoord is bevonden krijg je per e-mail bericht over je examendatum. Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht meteen na het behalen van je examen wilt beëindigen, doe dit dan direct nadat je de e-mail met je examendatum hebt ontvangen. Je kunt een uitschrijfverzoek doen met ingang van de maand volgend op je examendatum. Op je examendatum moet je dus nog ingeschreven staan, en op de eerste van de maand mag je uitgeschreven zijn! Uitschrijven mag niet met terugwerkende kracht. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch!!

Het kan zijn dat je recht hebt op restitutie van collegegeld. Dit is afhankelijk van je uitschrijfdatum.

Je moet er zelf voor zorgen dat je je studiefinanciering en studentenreisproduct stopzet via de website van DUO. Meer informatie over het stopzetten van je studiefinanciering en studentenreisproduct vind je hier.