Let op! Deze minor wordt vanaf september 2017 niet meer aangeboden. Wel is er vanaf dan een nieuwe algemene minor Farmacie.

Geneesmiddelonderzoek

In de huidige wereld spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Er is een groeiende behoefte aan meer informatie over geneesmiddelen. Denk hierbij aan informatie over nieuwe innovatieve geneesmiddelen, vaccines, gentherapeutica en resistentie tegen geneesmiddelen. Ook is er meer behoefte aan geneesmiddelen op maat. Om aan de vraag te voldoen zijn wetenschappers op tal van terreinen, zoals de geneeskunde, biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen, bezig met geneesmiddelonderzoek.

In deze minor maak je kennis met de wereld van het geneesmiddelonderzoek. Je leert hoe geneesmiddelen werken en je maakt kennis met de technieken die gebruikt worden bij drug discovery en de eerste fase van drug development. Tevens wordt gekeken welk preklinisch onderzoek er nodig is alvorens gestart kan worden met klinische trials. Aan de hand van de belangrijkste geneesmiddelen voor een bepaalde aandoening wordt de werking en toepassing van geneesmiddelen in samenhang met de pathofysiologie verder uitgediept.

Studieprogramma

De minor Geneesmiddelonderzoek bestaat uit de volgende cursussen:

I - Bij voorkeur beide onderstaande cursussen:

  • FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen (periode 4, AD).
  • FA-307 Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen (periode 2, timeslot BC).

II - Keuze 1 van de 2 (minimaal 1 te kiezen):

  • FA-204 Circulatie (periode 2 en 4, timeslot AD).
  • FA-301 Geneesmiddelopname (periode 1 en 3, timeslot AD).

III - Keuze 1 van 3 (minimaal 1 te kiezen):

  • FA-305 Biotechnologie (periode 2 en 4, timeslot AD).
  • SK-BMECH Medicinal Chemistry (periode 3, timeslot AD).
  • FA-302 Ontstekingen (periode 1 en 3, timeslot BC).
  • FA-303 Hersenen en gedrag (periode 1 en 3, timeslot BC).

Met bovenstaande gegevens kun je zelf je minorpakket Geneesmiddelonderzoek samenstellen bestaande uit 4 vakken van 7.5 EC.