De educatieve minor bèta leidt je in een traject van 30 EC op tot een onderwijsbevoegdheid voor vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo voor de schoolvakken biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Je krijgt hiermee een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid. Het programma bestaat voor ongeveer de helft uit stage op een middelbare school, waarin je aanvankelijk vooral lessen observeert, maar gaandeweg ook zelfstandig lessen gaat geven. In de andere helft volg je onderwijs en trainingen op het gebied van ‘classroom management’, lesontwerp, leerpsychologie en vakdidactiek. Voorbeelden van activiteiten: observeren en evalueren van lessen (op video), onderwijsontwerp maken en uitvoeren. Je maakt op basis van je beginsituatie een persoonlijk ontwikkelingsplan en je documenteert je vorderingen in een portfolio.

De educatieve minor bestaat uit twee halfjaarcursussen van ieder 15 EC:

BETA-B2EM: Cursus Educatieve minor Bèta deel 1  (blok 3 en 4)
BETA-B3EM: Cursus Educatieve minior Bèta deel 2 (blok 1 en 2)

Voorkennis/Ingangseis

Je hebt ten minste 60 EC behaald. De cursus “Oriëntatie op de onderwijspraktijk (BETA-B2OOP)” biedt een goede oriëntatie op de minor, maar is niet verplicht. 

Aanmelden

Om te starten met deze minor meld je je in OSIRIS aan voor de cursus BETA-B2EM. Studenten die niet de oriëntatiecursus BETA-B2OOP gevolgd hebben sturen gelijktijdig met hun inschrijving een motivatiebrief van maximaal 1 A4 naar de contactpersoon (cursuscoördinator, zie OSIRIS onderwijscatalogus). In je motivatiebrief geef je aan waarom je deze cursus wilt doen en waarom je denkt dat je de capaciteiten hebt om docent te worden. Studenten worden geselecteerd op basis van de motivatiebrief en op basis van een evenwichtige spreiding over de opleidingen. Bericht over plaatsing volgt binnen tien werkdagen na sluiting van de inschrijfdeadline.

LET OP: voor het schoolvak biologie komt het regelmatig voor dat het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen overtreft.

OPLEIDINGSCOMMISSIE

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het master- en minoronderwijs. Zij adviseert over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de OER en cursusevaluaties. Alle cursussen van de GST worden door een groep docenten en studenten geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle deelnemers worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus. In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/beta/gamma-masters en de educatieve minor).

Opmerkingen over het onderwijs kun je aan de studentengeleding van de Opleidingscommissie sturen per e-mail: studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn:  

Mantingh Erwin Alfa Docent/voorzitter
Bakker, de Liesbeth Beta Docent
Vollebregt Marjolein Beta Docent
Wansink Björn Gamma Docent
Palings Hans Gamma Docent
Nagtzaam Myrthe Gamma Docent
Corvers Janneke Alfa Docent

De studentleden voor het collegejaar 2017-2018 zijn:
 

  • Lotte Walstra (Alfa opleidingen)
  • Miranda Renders (Alfa opleidingen)
  • Brechtje Anthonissen (Beta opleidingen)
  • Koen van Asseldonk (Beta opleidingen)
  • Stef Dingemans (Gamma opleidingen)
  • Selma Bleijenberg (Gamma opleidingen)
  • Kirsten van Eck (educatieve minoren)

Marijn Smeets (Onderwijsmanager lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Na je Bachelor

Mogelijk studievervolg:  Master Science Education and Communication (1e graads bevoegdheid); Post-master: de eenjarige lerarenopleiding LVHO (1e graads bevoegdheid). Binnen de masterprogramma's van de Graduate School of Natural Sciences is het mogelijk een Educatief Profiel te volgen, dat na de Educatieve Minor een eerstegraads bevoegdheid geeft. Binnen de masterprogramma's van de Graduate School of Life Sciences is het mogelijk het CE-profiel te volgen.

meer informatie?

Voor meer informatie over de Educatieve minor Bèta kun je terecht bij de coördinator, Ad Mooldijk.

Voor het maken van een goede planning waarbinnen de educatieve Minor past kun je het beste contact opnemen met je studieadviseur.