Minor Complex Systems

De minor Complex Systems is toegankelijk voor alle bèta-studenten, maar ook voor studenten Economie en Sociologie. De enige ingangseis die gesteld wordt is Wiskunde A of B op vwo-niveau.

Complexe Systemen is een nieuw vakgebied, dat zich snel ontwikkelt. Het bestudeert systemen die uit veel, onderling verbonden, onderdelen bestaan en bestudeert het collectief gedrag van de onderdelen. Voorbeelden van Complexe Systemen zijn het brein, een grote stad, het klimaat, een ecosysteem, de economie en het verkeer. Hoewel deze onderwerpen op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, blijken ze gemeenschappelijke kenmerken te hebben. Eén daarvan is emergence, het fenomeen dat het systeem als geheel eigenschappen heeft die niet direct uit de kenmerken van de onderdelen volgt. Ook zie je in Complexe Systemen vaak zelf-organisatie: structuren die spontaan ontstaan zonder beïnvloeding van buiten. Deze, en meerdere eigenschappen, vormen de rode draad van de minor Complex Systems.

De minor Complex Systems wordt gegeven door docenten uit verschillende vakgebieden. Omdat je zelf een keuzevak kiest en een onderwerp voor het afsluitend project, kan je de minor voor een deel zelf invullen. Sommige studenten zullen misschien een wat meer theoretische nadruk leggen, andere meer toepassingsgericht. Uiteraard kan je ook losse vakken uit de minor volgen die je kan gebruiken in je profileringsruimte.

De minor omvat vier vakken, totaal 30 ects.:

1.      Introduction Complex Systems (BETA-B1CS). Period: 3
2.      Methods and models in CS (BETA-B2-CS). Period 1
3.      Elective course (level 2 or 3). Period 1-4.
4.      Project Complex Systems (BETA-B3-CS). Period 4.

In het inleidend vak Introduction to Complex Systems maak je kennis met de typische kenmerken van Complexe Systemen zoals emergence, self-organization, transition, resilience en adaptation. In de cursus Methods and Models in CS komen vooral de modelleringstechnieken aan de orde. Deze variëren van Adaptive Multi Agent Systems (vooral computermodellen) tot wiskundige modellen met behulp van differentiaalvergelijkingen en stochastische systemen. In het afsluitend project werk je met meerdere studenten aan een werkstuk dat leidt tot een presentatie en een verslag. Bij voorkeur bestaan de projectgroepen uit studenten van verschillende disciplines.

Lijst van Elective courses

Mathematics
•       Differential equations (WISB231)
•       Nonlinear dynamical systems (WISB333)
•       Mathematical modelling (WISB357)
•       Stochastic processes (WISB362)
Physics
•       Statistical physics (NS-204B)
•       Advanced statistical physics (NS-370B)
•       Turbulence in fluids (NS-376B)
Chemistry
•       Protein folding (SK-B3PFA)
•       Toy models (SK-BTOYM)
Computer science
•       Intelligent systems (INFOB3IS)
Biology
•       Biological modelling (B-B2THEC05)
•       Computational biology (B-B3COMB10)
•       Socio-ecology (B-B3SOEC16)
Cognitive Artificial Intelligence
•       Introduction to adaptive systems (INFOB2IAS)
Sociology
•       Advanced sociological modelling (200300009)

Je mag zelf ook een keuzevak voorstellen. Leg dat eerst voor aan de coördinator van de minor.

Bij veel masterprogramma’s van de Universiteit Utrecht bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een Complexe Systemen profiel, zie https://www.uu.nl/en/research/complex-systems-studies/education. De minor Complex Systems is daar een uitstekende voorbereiding voor.

Als je vragen hebt over de minor kun je contact opnemen met Thijs Ruijgrok.