Structuurbiologie

De minor structuurbiologie is bedoeld voor studenten van de bacheloropleidingen biologie en biomedisch wetenschappen.

In deze minor kom je door bestudering van biomoleculen (DNA, RNA, eiwitten, lipiden) meer te weten over hoe deze functioneren in de cel. Je maakt hierbij kennis met geavanceerde technieken van de structuurbiologie (NMR-spectroscpie, Röntgendiffractie, Electronenmicroscopie etc.). Hiervoor is enige basiskennis van de chemie en van structuuranalyse noodzakelijk. Deze kan worden opgedaan in de eigen opleiding of in cursussen van het eerste jaar van de scheikunde bacheloropleiding.

Het leerdoel van deze minor is om meer te weten te komen over het functioneren van biomoleculen in de cel. De minor is een goede voorbereiding op het masterprogramma Molecular and Cellular Life Sciences.

Studieprogramma

Verplichte cursussen:

  • Introduction to Molecular Life Sciences; period 1, 7,5-15 ects, lectures, presentation, written exam; in English.

Kies minimaal 1 cursus uit onderstaande lijst:

  • Gene expression and protein engineering, periode 1, timeslot A+D, 7,5 ects, hoorcolleges, “papieren practica”, natte practica, tentamen.
  • Molecular Machines periode 2, 7,5 ects, lectures, lab practice, group assignment, written exam; in English.
  • Molecular Processes, periode 2, 7,5 ects, lectures, lab practice, group assignment, written exam; in English.

Ingangseisen

Ingangseisen voor de minor:

Basiskennis van de chemie opgedaan in (keuze)cursussen van de eigen opleiding (bijv. Biologie UU: Chemie II; Biomedische wetenschappen UU: Moleculen, Analysemethoden).

De minor is bedoeld voor studenten Biologie, Biomedische wetenschappen, Life Sciences die zich verder willen verdiepen in de moleculaire basis van processen die zich in levende cellen afspelen.

Aanmelden en inschrijven

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS Online.

Studenten van een andere universiteit kunnen contact opnemen met Dr. Egbert Mulder, tel. (030) 253 3466/3794en e-mail e.mulder@uu.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dr. Egbert Mulder, tel. (030) 253 3466/3794 en e-mail e.mulder@uu.nl.