Afstudeerscriptie en stage (BSc) tot september 2022

Let op! Dit is de website van de oude cursusopzet van de scriptie- en stagecursus (B-B3ONSCR, 7,5 EC) én ‘Onderzoeksproject’ (B-B3ONST, 7,5 EC). Heb je eerder al een Onderzoeksscriptie of stage gedaan onder de oude cursusopzet, en één onderdeel nog niet afgerond/behaald: check voor de overgangsregels de studiegids van 2022-2023.

Met ingang van september 2022 zijn de afstudeercursussen B-B3AFSTP en eventuele B-B3PLONS gestart. Iedereen die vanaf dat moment een afstudeerproject start, volgt de nieuwe verplichte B-B3AFSTP (15 EC). De pagina van de nieuwe cursus vind je hier.

Aan het einde van je bachelor is er ruimte voor je verplichte scriptie. Ben je na 1 september 2016 met de opleiding Biologie begonnen? Dan is de onderzoekstage ook een verplicht onderdeel van je afstudeerperiode. De website over de vakken: ‘onderzoekscriptie’ (literatuurscriptie; B-B3ONSCR, 7,5 EC) én ‘Onderzoeksproject’ (scriptie gecombineerd met stage: B-B3ONSCR en B-B3ONST, 15 EC), samen ook wel de 'scriptiecursus' genoemd.

Deze website over de vakken: ‘onderzoekscriptie’ (literatuurscriptie; B-B3ONSCR, 7,5 EC) én ‘Onderzoeksproject’ (scriptie gecombineerd met stage: B-B3ONSCR en B-B3ONST, 15 EC), samen ook wel de 'scriptiecursus' genoemd, is primair bedoeld als informatieportal voor studenten van de Bacheloropleidingen Biologie en MLS van de Universiteit Utrecht, maar kan ook handig zijn voor docenten/examinatoren en externe begeleiders. De informatie die beschreven staat op deze pagina wordt bij studenten als bekend verondersteld bij aanvang van de cursus. 

Het schrijven van een scriptie (B-B3ONSCR) is verplicht voor alle studenten die de Bacheloropleiding Biologie aan de UU volgen en wordt gezien als een proeve van bekwaamheid om het bachelordiploma te mogen ontvangen. De formele cursusbeschrijving van beide cursussen vind je in de studiegids.

Het schrijven van een goede, leesbare scriptie is een leuke en leerzame klus. Zeker als het onderwerp je goed blijkt te liggen kun je daar met veel plezier aan werken. Het schrijven van een scriptie vraagt de nodige voorbereiding en veel discipline. Naast het schrijven van een goede scriptie is het opdoen van ervaring met het zelfstandig managen van een project een belangrijk doel van de cursus. Er wordt daarom een grote mate van zelfstandigheid en een pro-actieve houding verwacht.

Voor aanvang en als je eenmaal begonnen bent met je scriptie zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Op deze pagina vind je alle informatie over het voorbereiden, schrijven en afronden van je literatuurscriptie en/of onderzoeksproject. Ook zijn hier verschillende formulieren en documenten te vinden die gebruikt moeten worden voor de beoordeling van de scriptie/onderzoeksproject en gebruikt kunnen worden voor het vastleggen van afspraken tussen student en begeleider. Ook vind je informatie over waar je allemaal aan moet denken als je je scriptie/onderzoek in het buitenland wilt gaan doen.

Minimaal twee keer per jaar organiseert de Utrechtse Biologen Vereniging zogenaamde Scriptiecursus informatieavonden. Deze zijn meestal in begin november en in januari. Op deze avonden vertellen de cursuscoordinatoren over de cursus en is het mogelijk vragen te stellen. Houd de informatiekanalen van de UBV in de gaten voor preciese datums en tijden.

Kijk bij vragen en problemen altijd eerst op deze website en lees de cursushandleiding die je kunt vinden onder het kopje 'Documents and forms'. Biedt dit geen oplossing? Neem dan contact op met de cursus coördinatoren. Wij zijn te bereiken via email: scriptie.bio@uu.nl, of op kamer Kruyt O205 (Martijn van Zanten); tel. 030-2533111 of Kruyt Z407; tel.030-2534143  (Ton Peeters).

NB: De scriptiecursus kan elke periode gevolgd worden in beide timeslots A+D en/of B+C. Regels en richtlijnen kunnen veranderen per periode. Zorg daarom dat je altijd informatie haalt uit de cursushandleiding en/of studiegids behorende bij de periode en jaar waarin je de cursus volgt.

Feedback op de inhoud van deze website wordt op prijs gesteld. Klopt er iets niet, of is iets onduidelijke, laat het ons dan weten (scriptie.bio@uu.nl).