Examinatoren Afstudeerproject Biologie

Wat doet een examinator?

De examinator is uiteindelijk verantwoordelijk voor de beoordeling. Meestal is je examinator de 2e beoordelaar, maar je examinator mag ook je eerste begeleider zijn. Ook dan is een 2e beoordelaar verplicht. Uitgangspunt is dat ALTIJD je scriptie en stageverslag door 2 personen wordt gelezen en beoordeeld. Dit geldt zowel voor projecten die binnen als buiten het departement Biologie worden gedaan. De 2e beoordelaar is een onafhankelijke lezer die de scriptie bevestigend leest, kennis neemt van je stage inzet en het cijfer accordeert, of als die het er niet mee eens is contact opneemt met de dagelijks begeleider. De 2e beoordelaar leest de scriptie en je stageverslag bevestigend en besteedt hier als vuistregel ongeveer 2 uur aan. Tenzij anders afgesproken, krijg je dus geen inhoudelijke feedback ter verbetering van je 2e beoordelaar. Doordat er altijd minimaal twee personen (waarvan minimaal 1 examinator) de beoordeling doen, zijn er altijd vier ogen betrokken en worden alle studenten die de cursus volgen volgens gelijke maatstaven beoordeeld. Dat is wel zo eerlijk.

Het vinden van een 2e beoordelaar en/of examinator is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou en je begeleider. Maak hierover tijdig afspraken. De Afstudeerprojectcoördinator van een UU onderzoeksgroep die aansluit bij jouw scriptie- en stageonderwerp kan je hierbij helpen. Als je een scriptie buiten het departement Biologie schrijft is het verstandig om al in een vroeg stadium, liefst voor aanvang van de cursus, op zoek te gaan naar een examinator, ook om je plannen en onderzoeksvraag te bespreken.

Uiteraard heeft de 2e beoordelaar minder zicht op het proces van schrijven en voor hem of haar is de kwaliteit van het ingeleverde product leidend. De eerste begeleider en/of 2e beoordelaar kunnen advies inwinnen bij de cursuscoördinatoren bij sterk afwijkende meningen. Bij een ernstig verschil van mening tussen eerste en tweede beoordelaar dient het geval aan de Kamer Biologie (Examencommissie) te worden voorgelegd. De cursuscoördinatoren kunnen daarbij dan assisteren indien nodig.

In het algemeen stuur je de eindversie van je scriptie en stageverslag tegelijkertijd op naar je dagelijks begeleider en 2e beoordelaar aan het einde van de cursus. Je dagelijks begeleider neemt na het lezen van je scriptie contact op met je 2e beoordelaar/examinator en stelt een cijfer voor. Als de 2e beoordelaar daar akkoord mee is draagt je dagelijks begeleider of examinator er zorg voor dat het beoordelingsformulier wordt ingevuld en wordt ondertekend door je 2e  beoordelaar. Na het eindgesprek (aan de hand van de Rubric(s)) kunnen alle documenten opgestuurd worden naar de coördinatoren van de cursus. Vergeet ook niet tijdig de plagiaatcheck (Urkund / original) te doen.