Cursusrooster en deadlines

Colleges B-B3AFSTP & B-B3PLONS 2024-2025

Er zijn twee verplichte colleges aan het begin van de cursusperiode. Beide colleges zijn verplicht om minimaal één keer te volgen. Dus als je naast het Afstudeerproject ook Onderzoekstage PLUS volgt, volg je de colleges in de eerste van deze cursussen. De colleges zijn online via Microsoft Teams.  

Tijdens het introductiecollege wordt er ingegaan op de praktische aspecten van het afstudeerproject: wat zijn de deadlines, (schrijf)richtlijnen en afspraken? Het tweede college gaat verder in op de vaardigheden van het schrijven van de scriptie- en onderzoeksverslag. Tijd: 17:15-19:00 uur, locatie: Microsoft Teams, momenten per periode:

 College 1College 2
periode 13-9-2024 24-9-2024
periode 212-11-2024 3-12-2024 
periode 34-2-2025 25-2-2025
periode 423-4-2025 14-5-2025 

In te leveren documenten

Het schrijven van de literatuurscriptie en het uitvoeren van het onderzoeksproject (stage)Afstudeerproject of Onderzoeksstage PLUS project begint met inlezen in je onderwerp en het schrijven van een scriptieplan (en evt. stageplan als je Onderzoeksstage PLUS volgt). Vanuit de cursus zijn er een paar verplichte deadlines. Schrijfrichtlijnen van de verschillende documenten zijn te vinden op de website onder 'Uitvoering en eisen verslagen' en in de schrijfwijzer. Je scriptieplan, stageplan (indien je PLONS volgt) en eindversie van het scriptie en onderzoeksverslag zijn vereisten van de cursus en moeten worden ingeleverd bij je begeleider(s), examinator en digitaal bij de cursus coördinatoren (scriptie.bio@uu.nl). Inhoudelijke feedback krijg je van je begeleiders en niet van de cursuscoördinatoren. 

Onder 'Uitvoering en eisen verslagen' staat per document wat we van je verwachten en bij wie je het moet inleveren. Hieronder vind je per document de inleverdeadline. 

Deadlines academisch jaar 2024-2025

 ScriptieplanStageplanSchrijfplan1e versieEindversie1
periode 123-09-2024 Uiterlijk een week na start van je stage 04-10-2024 Datum in overleg met je begeleider(s) 08-11-2024
periode 202-12-2024 Uiterlijk een week na start van je stage 13-12-2024 Datum in overleg met je begeleider(s) 31-21-2025 
periode 324-02-2025 Uiterlijk een week na start van je stage 07-03-2025 Datum in overleg met je begeleider(s) 11-04-2025
periode 413-05-2025 Uiterlijk een week na start van je stage 24-05-2025 Datum in overleg met je begeleider(s) 27-06-2025 

1Volg je ook de Onderzoekstage PLUS cursus, dan geldt dat de deadline de einddatum van de onderwijsperiode van de laatst gevolgde cursus is (B-B3AFSTP of B-B3PLONS) 

Inleveren eindversie 

De eindversie van je scriptie en onderzoeksverslag lever je eerst in bij je begeleider. Volg je ook de Onderzoekstage PLUS cursus, dan geldt dat de deadline de einddatum van de onderwijsperiode van de laatst gevolgde cursus is (B-B3AFSTP of B-B3PLONS). Na de beoordeling van de cursus moet de eindversie van de scriptie en onderzoeksverslag worden opgestuurd naar de coördinatoren samen met de benodigde formulieren:  

Eindversie van scriptie en onderzoeksverslag die op plagiaat zijn gecheckt door Urkund/Ouriginal (inleveren bij Urkund/Ouriginal via ‘receiver adres’ van je begeleder/examinator) en waarin een statement is opgenomen of – en hoe -  je generatieve AI hebt gebruikt. 
Volledig ingevulde Rubrics voor scriptie- en stagecomponent door je begeleider (opsturen door begeleider) 
Volledig ingevuld en getekende Beoordelingsformulier met akkoord van de tweede beoordelaar (opsturen door begeleider), waarbij minimaal één beoordelaar examinator is van de cursus(sen). 

Documenten kunnen worden gestuurd via de email: scriptie.bio@uu.nl. Dit gebeurt meestal door je begeleider of examinator. Als de cursuscoördinatoren deze gegevens hebben gecontroleerd, ontvang je een bevestiging op je UU emailadres dat je cijfer naar Studiepunt is gestuurd en daarbij het verzoek/instructie aan jou om je scriptie en stageverslag op Osiris Zaak te uploaden. Pas als je dit gedaan hebt, administreert studiepunt je cijfer definitief.