Stage

Aan het einde van je bachelor is er ruimte voor een stage. Ben je na 1 september 2016 met de opleiding Biologie begonnen? Dan is de onderzoekstage standaard onderdeel van je afstudeerperiode. Ben je vóór 1 september 2016 met je bachelor begonnen? Dan is de stage een keuzevak. Kijk op de website van de scriptiecursus en het onderzoeksstage voor informatie.

Studenten Biologie/MLS kunnen, in overleg, aansluiten bij de stagemogelijkheden voor Scheikunde-studenten. Onder voorwaarden kun je ook de bachelorthesis Scheikunde bij DSM vervullen, in Delft, Waalwijk of Geleen. Stuur een mail naar dr. Remco Tuinier, deeltijd-docent bij de groep Fysische en Colloidchemie van het departement Scheikunde: remco.tuinier@dsm.com.

Zoeken in de stagebank

In het stageoverzicht van Career Services staat misschien ook een leuke stage voor je. Bedrijven en organisaties plaatsen hierin stages en afstudeeropdrachten die geschikt zijn voor diverse opleidingen. Deze stages volg je niet binnen je opleiding (curriculum). Je kunt er wel extra werkervaring mee opdoen en je netwerk mee uitbreiden.niet binnen je opleiding (curriculum) volgen. Je kunt er wel extra werkervaring mee opdoen en je netwerk mee uitbreiden.