Welkom

Je hebt je aangemeld voor Molecular Life Sciences onder de bacheloropleiding Scheikunde of Biologie in Utrecht. Met deze informatie willen wij je alvast hartelijk welkom heten bij onze opleiding.