Welkom

Je hebt je aangemeld voor Molecular Life Sciences onder de bacheloropleiding Scheikunde of Biologie in Utrecht. Met deze informatie willen wij je alvast hartelijk welkom heten bij onze opleiding.

Alle informatie over de introductie bij MLS kun je vinden via deze link.