De onderwijscoördinator en opleidingsdirecteur verzorgen de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. Samen met de studieadviseurs kunnen zij advies geven over alle praktische zaken die studie-gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld hoe je je scriptie moet plannen of welke vakken je het best kunt kiezen.

Contactinformatie

De opleidingsdirecteur van Biologie is Ton Peeters. Je kunt hem vinden in kamer Z407 van het Hugo R. Kruytgebouw.

De opleidingscoördinator van Biologie is Martijn van Zanten. Je kunt hem vinden in kamer O205 van het Hugo R. Kruytgebouw.

 

Telefoonnummer: 030 253 4143
Opleidingsmanager
Universitair hoofddocent
Telefoonnummer: 030 253 3111
Universitair docent