De onderwijscoördinator verzorgt de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. Je onderwijscoördinator kan je advies geven over alle praktische zaken die studie-gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld hoe je je scriptie moet plannen of welke vakken je het best kunt kiezen.

Contactinformatie

De onderwijscoördinator van biologie is Ton Peeters. Je kunt hem vinden in kamer Z407 van het Hugo R. Kruytgebouw.

Telefoonnummer: 030 253 4143
Universitair hoofddocent
Onderwijsmanager