Wil je flyeren, een stand plaatsen of een handtekeningenactie houden? Dit mag in en om de universiteitsgebouwen onder bepaalde voorwaarden. 

Voor UU-studenten geldt dat promotieacties zijn toegestaan voor:

  • door de UU erkende studentenorganisaties (als het promotieacties zijn voor de eigen organisatie);
  • kandidaten en leden van de fracties van de universiteitsraad en faculteitsraden (als de promotieacties gerelateerd zijn aan de verkiezingen voor deze medezeggenschapsraden).

Lees welke andere partijen promotieacties mogen doen 

Voor alle promotieactiviteiten geldt dat je vooraf toestemming vraagt bij de Facility Manager van de desbetreffende regio via het self-service portal. Het is de bedoeling dat je de instructies over locatie, tijdstip, duur en andere promotiespecifieke instructies opvolgt.

Lees meer over het beleid rondom promotionele acties