Cursus - Elementaire statistiek

Studiefase: 
Bachelor, Master, Premaster
Lesvorm: 
Klassikaal
Tijdsinvestering: 
Meerdere sessies
Voertaal: 
Nederlands
Kosten: 
€425,00

Een stevige basis voor statistiek is in veel disciplines onmisbaar. In deze cursus leg je de grondslag voor een goed begrip van statistisch onderzoek.
Dit is een cursus met 10 bijeenkomsten van 3 uur.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Kansrekenen
  • Verdelingen: Hypergeometrische kansverdeling; binomiale en normale verdeling
  • Het nemen van steekproeven en de daarbij gekozen datatypen
  • Het opstellen van hypothesen en toetsen via een Z-toets
  • Toetsen via de t-toets, de chi-kwadraat-toets en F-toets (Anova)
  • Correlatie en regressie
  • Interpretatie van SPSS uitvoer

De cursus wordt 2 keer per jaar aangeboden.

Aanbieder:  Boswell-Bèta

Cursus ‘Elementaire statistiek’
Andere trainingen over dit onderwerp