Assessments

Assessment en psychologisch onderzoek

Tegenwoordig maken assessment tests steeds vaker een onderdeel uit van een sollicitatieprocedure. Het belangrijkste doel van een assessment is dat de werkgever een objectief beeld krijgt van je geschiktheid voor een functie. Hierbij wordt er vooral gekeken naar je cognitieve capaciteiten, je persoonlijkheid en hoe jij je gedraagt tijdens rollenspellen en praktijksimulaties.

Hoewel assessments afgestemd kunnen worden op specifieke functies en verschillende bedrijven ze verschillend uitvoeren, volgt een assessment voor selectiedoeleinden toch meestal een vast stramien. Hieronder vind je een korte uitleg van de gangbare onderdelen.

De onderdelen van een assessment

Serious games

Tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van serious games. Hierin moet je vaak een bepaald doel halen of een taak uitvoeren. Soms alleen maar soms ook in een groep. Het kan veel weghebben van een computerspel en is in wezen een digitale versie van wat vroeger wel de arbeidsproeve werd genoemd.

Een serious game kan op verschillende momenten in een assessment worden aangeboden. Het wordt hier nu als eerste genoemd omdat ze meer en meer worden ingezet voor preselectie (dus nog voorafgaand soms zelf aan de sollicitatie) met daarin dan direct een introductie van het bedrijf. Dat is dan weer bedoeld om jou kennis te laten maken met het bedrijf zodat jij kunt inschatten in hoeverre de bedrijfscultuur bij jou past.

Cognitieve capaciteitentests

Het doel van cognitieve capaciteitentests is het meten van je intelligentie. Meestal komt dat neer op het meten van verschillende vormen van logisch redeneervermogen. Denk aan:

Verbaal redeneren; bijvoorbeeld analogieën syllogismen, talige vraagstukken …

Cijfermatig redenen; bijvoorbeeld cijferreeksen rekenen, redactiesommen …

Abstract / logisch redeneren; bijvoorbeeld figurenreeksen ruimtelijke vormen en diagrammen.

Afhankelijk van de specifieke functie en het functieniveau kunnen er verschillende capaciteitentests van verschillende moeilijkheidsgraad worden aangeboden. Ook gebruiken de verschillende assessmentbureaus en bedrijven nog wel eens eigen tests en methoden. Je kunt je goed voorbereiden door te oefenen. Capaciteitentests kennen meestal tijdsdruk en bestaan vrijwel altijd uit meerkeuzevragen.

Persoonlijkheidstests

Bij persoonlijkheidstests krijg je uitspraken voorgelegd over gedrag en meningen. Daarvan geef je aan in welke mate deze van toepassing zijn op jou of in hoeverre jij het eens bent met de uitspraak. Behalve een beeld van je persoonlijkheid wordt er ook gekeken naar wat je belangrijk vindt. Dat worden dan waarden of drijfveren genoemd. De meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstests zijn gebaseerd op de big five persoonlijkheidstheorie. Om specifieker te bepalen wat voor soort werk of werkomgeving past bij je persoonlijkheid wordt soms aanvullend ook een beroepentest ingezet, meestal volgens de RIASOC theorie.

Rollenspellen en praktijksimulaties

Een rollenspel is een simulatie van een interpersoonlijke situatie op de werkplek. Je wordt geconfronteerd met een echte acteur die een bepaalde rol aanneemt. Bijvoorbeeld een boze collega of een medewerker met wie je als leidinggevende een slechte beoordeling moet bespreken. Tijdens het rollenspel word je geobserveerd. Je gedrag in de simulatie geldt als voorspelling voor toekomstig gedrag.

Persoonlijk interview

Er wordt vrijwel altijd een persoonlijk interview afgenomen door een assessmentpsycholoog. Hierin worden de bevindingen van de tests besproken en wordt daarop doorgevraagd. Eerdere werkervaringen worden vaak in kaart gebracht volgens de STARR-methode. Er wordt dan een werkervaring en jouw rol daarin geconcretiseerd door achtereenvolgens te vragen naar:

Situatie; schets eens een veelvoorkomende of specifieke situatie uit je werkverleden

Taak; wat was jouw taak en rol daarin?

Actie; wat heb je allemaal gedaan om de taak uit te voeren?

Resultaat; wat was het resultaat?

Reflectie; wat heb je er van geleerd?

Het assessment rapport

Uiteindelijk stelt de assessmentpsycholoog een rapport op met daarin een advies. Dat rapport wordt met je besproken voordat het naar de opdrachtgever gaat.

Assessment tips en veelgemaakte fouten

IQ tests voor een assessment oefenen is heel belangrijk want oefenen helpt echt. Hoewel je van het oefenen van IQ tests niet intelligenter wordt, kun je er wel je IQ score mee verhogen. Als je de gebruikte testformats en logica kent, zal je prestatie verbeteren. Ook helpt het je wellicht van wat stress en spanning af. Informeer vooraf dus goed wat je kunt verwachten en bereid je daar op voor. Lees ook deze assessmenttips en veel gemaakte assessment fouten. Al deze tips helpen je bij het verbeteren van jouw assessment score!

NAAR DE TESTS