Verkiezingen faculteitsraad GW

Van tot

Van 16 tot en met 18 mei 2022 zijn de verkiezingen voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen. De uitslag wordt op vrijdag 20 mei 2022 om 13.00 uur bekend gemaakt op een nader te bepalen locatie.

De faculteitsraad Geesteswetenschappen bestaat uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. In de faculteitsraad komen zaken aan de orde zoals het facultaire beleid, kwaliteitszorg en de organisatie van de faculteit. De faculteitsraad vergadert 6 keer per jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.

Kijk op https://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl/kandidaatstelling/ voor meer informatie of mail de studentgeleding van de faculteitsraad via Studentengeleding.gw@uu.nl

Gerelateerde berichten

Meepraten over de faculteit Geesteswetenschappen? Ga dan in de faculteitsraad! - Meepraten op het hoogste niveau? Stel je kandidaat voor de universiteitsraad

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
De Faculteitsraad Geesteswetenschappen op Facebook