Verkiezingen faculteitsraad GW

Van tot

Van 8 tot en met 10 mei 2023 zijn de verkiezingen voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen. 

De faculteitsraad Geesteswetenschappen bestaat uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. In de faculteitsraad komen zaken aan de orde zoals het facultaire beleid, kwaliteitszorg en de organisatie van de faculteit. De faculteitsraad vergadert 6 keer per jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.

Kijk op https://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl/kandidaatstelling/ voor meer informatie of mail de studentgeleding van de faculteitsraad via Studentengeleding.gw@uu.nl

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
De Faculteitsraad Geesteswetenschappen op Facebook