13 februari 2020 van 15:00 tot 17:00

Vergadering universiteitsraad

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit.

De universiteitsraad vergadert in principe zes keer per jaar plenair met het College van Bestuur. Veel medezeggenschapsvergaderingen zijn openbaar. In de weken daaraan voorafgaand zijn de commissievergaderingen. Op de teamsite van de universiteitsraad vind je alle agenda’s, verslagen en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen.

Wil je een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom! Check dan vooraf even bij de griffie (telefoonnummer 8898, 4355 of 9148) of er nog wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie. 

Begindatum en -tijd
13 februari 2020 15:00
Einddatum en -tijd
13 februari 2020 17:00