Stem Cell Donor Recruitment Day

tot

Voor mensen met een levensbedreigende bloedziekte, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie soms de laatste kans op genezing. Echter, het vinden van een geschikte stamceldonor is zeer lastig, omdat donor en patiënt bijna 100% moeten matchen op DNA niveau. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk jonge, fitte mensen zich inschrijven als stamceldonor. De kans dat je daadwerkelijk wordt opgeroepen is klein, maar als je wordt opgeroepen… kun je echt een verschil maken!

Op donderdag 15 september 2022, staan wij op verschillende locaties op het Utrecht Science Park klaar om studenten te informeren en motiveren om stamceldonor te worden. De Stem Cell Donor Recruitment Day is een initiatief van GenDx, in samenwerking met stichting Matchis (het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren).

Meer weten?

Zie: https://www.gendx.com/stem-cell-donation/

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Aanmelden

https://www.gendx.com/stem-cell-donation/