Medezeggenschapsverkiezingen 2024

Van tot

Je kunt tijdens deze dagen je stem uit brengen op de studenten die het jaar daarop plaatsnemen in de faculteitsraad en de universiteitsraad.

De Rol van Universiteits- en Faculteitsraden
De universiteitsraad denkt en beslist mee over thema’s zoals studentenwelzijn, sociale veiligheid en duurzaamheid. Belangrijke besluiten gaan eerst langs de universiteitsraad, zoals de begroting, het studentenstatuut en andere grote veranderingen. Lees meer over de universiteitsraad op deze pagina.

De faculteitsraden adviseren het faculteitsbestuur. Faculteitsraden hebben zich onder meer ingezet voor werkdruk onder studentbesturen, duurzaamheid voor de faculteit en student engagement op de faculteit. Bekijk de pagina van faculteit GW voor meer informatie over de verkiezingen.

Stemmen kan via uu.nl/stem, log in met je studentenmail of nummer en wachtwoord.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
uu.nl/stem