22 januari 2020 van 13:30 tot 17:00

Lezing Centra Seksueel Geweld anno 2020: positie en praktijk

De Rob Monterie Stichting voor forensische geneeskunde doet hierbij een aankondiging voor de 15e B.A.J. Cohenlezing. 
De lezing wordt gehouden op woensdag 22 januari 2020 van 13.30 tot 17.00 uur in het Auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag.
In verband met het derde lustrum wordt u vanaf 10:45 uur, in samenwerking met het NFI een speciaal voorprogramma aangeboden.
Om 12:30 uur kunt u gebruik maken van een lunch (uitsluitend bij intekening).

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen aankondigen dat de lezing dit jaar zal worden gehouden door mevrouw Iva Bicanic,klinisch psycholoog, landelijk coördinator Centra Seksueel Geweld en meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2018.

De titel van haar lezing luidt:
Centra Seksueel Geweld anno 2020: positie en praktijk

De Rob Monterie Stichting is opgericht om studenten te stimuleren kennis te maken met forensische geneeskunde, zie ook: www.robmonteriestichting.nl.
Voorafgaand aan de keynote lezing zullen studenten presentaties verzorgen over hun eigen onderzoek en/of projecten, te weten:

  • Biomarkers voor de datering van botfracturen
  • Kwaliteit van de lijkschouw onder clinici
  • Inzet van forensische opsporing (FO) bij suïcides
  • Differentiating thermally induced fractures from mechanically induced fractures, including experimental work on human material

Accreditatie: er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.

Voor meer informatie over hoofd-  en voorprogramma, alsmede over de wijze van inschrijving, verwijs ik u naar het programmaboekje.

Namens de Rob Monterie Stichting,
Marloes E.M. Vester, secretaris

Begindatum en -tijd
22 januari 2020 13:30
Einddatum en -tijd
22 januari 2020 17:00
Entree
Gratis