Kom naar de vergadering van de faculteitsraad GW

tot

Ben je benieuwd naar wat onze faculteitsraad (FR) bespreekt in vergaderingen? Wil je meer horen over de beslissingen die genomen worden en hoe deze tot stand komen? Kom dan een keertje langs bij een van de openbare vergaderingen! 

De faculteitsraad behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Als vaste gesprekspartner van het faculteitsbestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de faculteit en de gang van zaken binnen de faculteit. Ze bespreken zaken zoals kwaliteitszorg, de organisatie van de faculteit en facultair beleid op gebied van onderwijs, onderzoek, financiën en personeel & organisatie. De raad vergadert 6 keer per jaar en bestaat uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. 

Hoe woon je een vergadering bij?

Bekijk de gedeelde Sharepoint voor een overzicht van alle vergaderingen en de nota’s, verslagen en bijbehorende stukken. De agenda wordt vier weken voorafgaand aan een vergadering bekend gemaakt. Check voor de vergadering bij Gerda Tenkink (ook via Teams) of er nog wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 21, Sweelinckzaal
Meer informatie
Faculteitsraad Geesteswetenschappen