Kandidaatstelling verkiezingen Faculteitsraad

Van tot

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de faculteit Diergeneeskunde en inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de Faculteitsraad. Deze zoekt gemotiveerde studenten, die willen meepraten over faculteitsbrede zaken die richting geven aan de facultaire strategie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
Lees meer over kandidaatstelling