Van 19 augustus 2019 09:00 tot 30 augustus 2019 17:00

Altijd al meer willen weten over diergedrag en het behandelen van gedragsproblemen?

Summer course ‘Clinical Ethology’!

Klinische ethologie gaat over het toepassen van ethologische kennis in klinische situaties, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen. In deze tweeweekse cursus gaan we het hebben over soortspecifiek gedrag, gedragsbehoeften, huisvesting, en de link met dierenwelzijn en gedragsproblemen. Je zult ervaring opdoen met het observeren van gedrag, het afnemen van een gedragsanamnese, gedragsdiagnostiek en het behandelen van gedragsproblemen.

Voor het behandelen van gedragsproblemen is het essentieel om de focus te leggen op onderliggende primaire motivaties, zodat adequate interventies toegepast kunnen worden, waaronder bijvoorbeeld het geven van training en/of medicatie.

Voor wie

Deze cursus is relevant voor professionals op het gebied van dierenwelzijn zoals dierenartsen, ethologen en aanverwante richtingen, alsook masterstudenten en pas afgestudeerden in de richting diergeneeskunde, biologie of andere richtingen waarin dierenwelzijn en gedrag een rol spelen.

Begindatum en -tijd
19 augustus 2019 09:00
Einddatum en -tijd
30 augustus 2019 17:00