Pictogrammen voor afval scheiden

In diverse universiteitsgebouwen wordt nu afval gescheiden in gescheiden afvalinzamelmiddelen. De universiteit wil dit aantal in de komende jaren verder uitbreiden. Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand moet worden. Beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten. Dit past bij de duurzaamheidsambities van de universiteit. In 2017 recyclede de universiteit meer dan 53% van al het ingezamelde afval. In 2017 vormde het restafval 62,2 procent van de totale hoeveelheid afval. In 2016 was dit 64,8 procent. In 2020 moet dit 30 procent zijn.

Welk afval wordt gescheiden in de afvalbakken?

In de gescheiden afvalinzamelmiddelen scheidt de universiteit de volgende afvalstromen: schoon en droog papier, bekertjes, gft (groente, fruit, tuin), plastic en restafval. Afhankelijk van de plaats van de afvalbak is gekozen voor bepaalde afvalstromen. In panden waar afval wordt gescheiden, staan de gescheiden afvalbakken op centrale plekken in de gangen. Er staan geen prullenbakken meer in de kantoren en onderwijsruimtes.

Wat kun je zelf doen om de hoeveelheid afval te verminderen?

Een infographic vertelt je meer over afval binnen de universiteit. Hoeveel afval gooien we met zijn allen weg? Welk afval hoort in welke bak? Wat kun je zelf doen om bij te dragen aan meer hergebruik en recycling? Het meeste afval is van waarde. Dus: Turn your trash into treasure!