Pictogrammen afvalstromen vanaf maart 2020

In diverse universiteitsgebouwen wordt nu afval gescheiden in gescheiden afvalinzamelmiddelen. De universiteit wil dit aantal in de komende jaren verder uitbreiden. Het uiteindelijke doel is zero waste in 2030.Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand moet worden. Beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten. Dit past bij de duurzaamheidsambities van de universiteit. In 2019 was er een sterke daling in het restafval, en een daling in de hoeveelheid plastic die de UU inzamelde. 38% van ons bedrijfsafval was restafval. Dit is een sterke daling van 18% ten op zichte van 2018. 56% van ons bedrijfsafval krijgt een betere bestemming in de vorm van recycling en hergebruik of vergisten en compostering.

Welk afval wordt gescheiden in de afvalbakken?

In de gescheiden afvalinzamelmiddelen scheidt de universiteit de volgende afvalstromen: schoon en droog papier, bekertjes, gft (groente, fruit, tuin), plastic, metaal en drankkartons (PMD, in Utrecht Science Park en op de International Campus Utrecht) en restafval. Afhankelijk van de plaats van de afvalbak is gekozen voor bepaalde afvalstromen. In panden waar afval wordt gescheiden, staan de gescheiden afvalbakken op centrale plekken in de gangen. Er staan geen prullenbakken meer in de kantoren en onderwijsruimtes.

Wat kun je zelf doen om de hoeveelheid afval te verminderen?

  • Voorkom afval! Print zo min mogelijk, koop spullen zoveel mogelijk onverpakt. 
  • Gebruik zo min mogelijk papieren handdoekjes om je handen af te drogen: schud je handen na het wassen en dan is één papieren handdoekje genoeg. 
  • Gebruik een duurzame waterfles: er is maar liefst 1 liter water en 1 liter olie nodig om 1 plastic wegwerpflesje te produceren. Het weggooien van plastic flesjes heeft daarnaast een enorme impact op ons milieu, omdat veel plastic in onze oceanen terecht komt. 
  • Voorkom het gebruik van voedselverpakkingen

Het meeste afval is van waarde. Dus: Turn your trash into treasure!