Afspraak maken met een promovendipsycholoog

Vanwege persoonlijke omstandigheden zijn er minder intakes/ korte spreekuren mogelijk. Hierdoor zullen de wachttijden helaas langer zijn. Het spijt ons van het ongemak. Joghem de Wreede, een externe PhD-psycholoog, zal een deel opvangen. Mocht het je toch te lang duren, aarzel niet naar je huisarts te gaan voor een verwijzing naar een psycholoog elders.

Wat doet de promovendipsycholoog?

De promovendipsycholoog is er voor promovendi die kampen met psychologische problematiek die wordt veroorzaakt door het promotieproces of er direct effect op heeft en ligt in het gebied tussen die van de begeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk en de reguliere GGZ. De promovendipsycholoog is gespecialiseerd in kortdurende hulp bij:

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • Concentratieproblemen (mogelijk ten gevolge van…)
 • Faalangst
 • Motivatieproblemen

De promovendipsycholoog is zeer goed op de hoogte van de unieke positie die de promovendus inneemt, waardoor deze in staat is om adequate hulp te bieden die specifiek is afgestemd op de promovendus.

Voor wie?

Voor alle promovendi van de Universiteit Utrecht.

Hoe maak ik een afspraak?

Je kunt hieronder een afspraak maken voor een intakegesprek (een uur) of een kort spreekuur (half uur). De aanmelding loopt via een online agenda.

In het intakegesprek maakt de promovendipsycholoog een inschatting van je klachten en probeert een beeld te krijgen van jou en jouw situatie met als doel samen met je te bekijken wat de beste optie is voor vervolg. Afhankelijk van je hulpvraag zijn er (na de intake) een aantal mogelijkheden.

 • Eenmalig advies en informatie
 • (Kortdurende) individuele begeleiding
 • Deelname aan een groep
 • Verwijzing

De promovendipsycholoog zal denken aan verwijzing;

 • Als langdurende of meer gespecialiseerde hulp nodig is.
 • Als klachten urgent zijn of ernstig, bijvoorbeeld als er sprake is van suïcidaliteit.
 • Als er sprake is van meer problemen die gelijktijdig bestaan op verschillende levensgebieden of gedurende langere tijd.
 • Als er sprake is van een samenwerkingsprobleem in de werksfeer en bemiddeling wenselijk is.

Indien je verwezen wordt naar de GGZ, dan moet dat geregeld worden via je huisarts. Aangezien de promovendipsycholoog goed op de hoogte is van de verwijsmogelijkheden, kan deze je helpen passende hulp te vinden. Als je zelf al inschat dat er meer hulp nodig is dan kun je natuurlijk ook direct naar je huisarts gaan.

Elke week zijn er korte spreekuren beschikbaar: 2 tot 4 mogelijkheden van een half uur. In een korte spreekuur kun je de moeilijkheden  bespreken en de promovendipsycholoog zal een eerste advies geven hoe er mee om te gaan.

Voor vragen kun je contact opnemen met p.c.m.meesters@uu.nl of phduu@uu.nl.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan aanmelding voor intakes, korte spreekuren of voor groepen.

De door PhD’s al gemaakte kosten voor intakes vanaf 16 november 2020 worden terug betaald. Je krijgt hierover persoonlijk bericht van Paula Meesters.

Voor vragen kun je contact opnemen met p.c.m.meesters@uu.nl of phduu@uu.nl.

Doorlopende promovendigroep 'Veerkracht, zelfwaardering en stress-management'

Trainer: Drs. P.C.M. Meesters (Paula), promovendipsycholoog/ gepromoveerd psycholoog

Deelnemers: Voor alle soorten PhD's UU/ UMCU, zowel Nederlands als internationaal.

Sessies: Een keer in de twee weken op maandag 15:00 - 17:00 uur. De sessies duren zo lang als nodig is, online via Microsoft Teams of face-to-face. Een doorlopende groep betekent dat je je op elk moment kunt inschrijven en de groep kunt gebruiken zolang het nuttig of nodig voor je is.

Taal: Engels (met alleen Nederlandse deelnemers zal het in het Nederlands zijn).

Doel: Het leerdoel van deze promovendigroep is te bouwen aan een meer evenwichtig zelfbeeld, je professionele autonomie binnen de doctoraatscontext te ontwikkelen, en daardoor meer intrinsiek gemotiveerd te zijn. We focussen op kernovertuigingen, kernwaarden en kwaliteiten zoals veerkracht, zelfwaardering en stress-management. Gebruikte technieken zijn afgeleid van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie (ST), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Compassion Focused Therapy (CFT).

Inschrijving en vragen via e-mail naar: p.c.m.meesters@uu.nl

Intakeformulier

Gezien de wet op beveiliging persoonsgegevens (AVG) is het beter een bestand met gevoelige persoonsgegevens, zoals het intake formulier, te versturen via SURFfilesender.

Dit gaat als volgt:

 • Ga naar www.surffilesender.nl
 • Klik op ‘verstuur bestand’ en log in met je Solis-ID
 • Vul het e-mailadres van de ontvanger in, selecteer je bestand en vink ‘encryptie’ aan
 • Maak en deel het wachtwoord (let op: deel het wachtwoord in een aparte e-mail, niet via SURFfilesender zelf. Kies ook niet een wachtwoord dat je ook voor andere doeleinden gebruikt. Je kunt ook voor een automatisch gegenereerd wachtwoord kiezen)
 • Klik op ‘verzend’

Geen data beschikbaar?

Zie je in het rooster geen beschikbare data? Kijk dan of er misschien volgende maand wel mogelijkheden zijn. Aan het eind van elke maand worden de nieuwe afspraakmogelijkheden opengesteld.

Afspraak maken

Contactpersoon

PhDUU@uu.nl of p.c.m.meesters@uu.nl

Je kunt in spoedsituaties altijd contact opnemen met je huisarts. Binnen de huisartsenpraktijk kun je vaak op korte termijn terecht.

Spoed buiten kantoortijden? Bel huisartsenpost 088 1309670. 

Levensbedreigend? Bel 112.

Heb je suïcidale gedachten of denk je aan zelfmoord? Of maak je je zorgen om iemand met suïcidale gedachten? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl (24/7 open, anoniem en vertrouwelijk).